BC-Storage ห้องเก็บสินค้าแบบส่วนบุคคล ชั้น 2

              พื้นที่ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ การเก็บของส่วนตัว เช่น เฟอร์นิเจอร์ เอกสาร และของส่วนบุคคลที่ น้ำหนักไม่มาก BC-Storage อยู่ในอาคาร และบริการขนย้ายสินค้าขึ้นชั้น 2 ฟรี 

 

  

ห้องเก็บสินค้าแบบส่วนบุคคล ชั้น 2

  • BC-Storage ห้องเก็บสินค้าขนาดเล็ก (2.4x3.5) 8.4 ตร.ม
  • ค่าเช่า 2,900 บาท/เดือน

 

  • BC-Storage ห้องเก็บสินค้าขนาดเล็ก (2.4x7) 16.8 ตร.ม
  • ค่าเช่า 3,900 บาท/เดือน

    BC-Storage ห้องเก็บสินค้าขนาดเล็ก (5x7) 35 ตร.ม

  • ค่าเช่า 4,900 บาท/เดือน 
  • BC-Storage ห้องพร้อมไฟแสงสว่าง เข้า-ออก อาคารได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • BC-Storage ห้องพร้อมประกันวินาศภัยรวมคุ้มครอง 2,000,000 บาท *
  • BC-Storage ค่าเช่า พาเลท 35 บาท/เดือน  

* ความคุ้มครองวินาศภัยเป็นบริการเสริม ผู้เช่าสามารถซื้อความคุ้มครองได้

Visitors: 147,702