BC-Warehouse พื้นที่เก็บสินค้าเก็บสินค้า แบบ เหมาโกดัง

          ขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ 180 - 432 ตารางเมตร เป็นอาคารอเนกประสงค์ สามารถเช่าเพื่อประกอบการ เป็นโรงงาน โรงซ่อมบำรุง หรือ เปิดเป็นบริษัท ที่สามารถมีลายผลิตในตัวอาคารได้ มีความสะดวก 

  


 

     

    BC-Warehouse อาคาร W4/1-W4/2 
     แบบเหมาโกดัง ขนาด 12 x 15 เมตร 180 ตรม.
             

     BC-Warehouse พื้นที่เก็บสินค้า โกดังก่ออิฐ  หลังคาเมทัลชีท             

     BC-Warehouse เสาสูง 5 เมตร ประตู กว้าง 5 สูง 3.5 เมตร            

     BC-Warehouse พร้อมห้องน้ำในอาคาร 1 ห้อง               
     BC-Warehouse พร้อมไฟฟ้า 3 เฟส ** และน้ำประปา             
     BC-Warehouse พร้อมประกันวินาศภัยรวมคุ้มครอง 2,000,000 บาท


     ค่าเช่า ตรม.ละ 200-300 บาท /เดือน


 

    BC-Warehouse อาคาร W3/1-3/2 
    แบบเหมาโกดัง ขนาด 12 x 18 เมตร 216 ตรม.
             

     BC-Warehouse พื้นที่เก็บสินค้า โกดังก่ออิฐ  หลังคาเมทัลชีท             
     BC-Warehouse เสาสูง 5 เมตร ประตู กว้าง 5 สูง 3.5 เมตร               
     BC-Warehouse พร้อมห้องน้ำในอาคาร 1 ห้อง               
     BC-Warehouse พร้อมไฟฟ้า 3 เฟส ** และน้ำประปา             
     BC-Warehouse พร้อมประกันวินาศภัยรวมคุ้มครอง 2,000,000 บาท


     ค่าเช่า ตรม.ละ 200-300 บาท /เดือน


 


 

    BC-Warehouse อาคาร W1 , W2 
    แบบเหมาโกดัง ขนาด 12x 20 เมตร 240 ตรม.
             

     BC-Warehouse พื้นที่เก็บสินค้า โกดังก่ออิฐ  หลังคาเมทัลชีท             
     BC-Warehouse เสาสูง 5 เมตร ประตู กว้าง 5 สูง 3.5 เมตร               
     BC-Warehouse พร้อมออฟฟิต สำนักงานขนาด 5x5 เมตร             
     BC-Warehouse พร้อมห้องน้ำในอาคาร 1 ห้อง               
     BC-Warehouse พร้อมไฟฟ้า 3 เฟส ** และน้ำประปา             
     BC-Warehouse พร้อมประกันวินาศภัยรวมคุ้มครอง 2,000,000 บาท


    ค่าเช่า ตรม.ละ 200-300 บาท /เดือน


 

    BC-Warehouse อาคาร W3 
    แบบเหมาโกดัง ขนาด 24x 18 เมตร 432 ตรม.
             

     BC-Warehouse พื้นที่เก็บสินค้า โกดังก่ออิฐ  หลังคาเมทัลชีท             
     BC-Warehouse เสาสูง 5 เมตร ประตู กว้าง 5 สูง 3.5 เมตร               
     BC-Warehouse พร้อมห้องน้ำในอาคาร 1 ห้อง               
     BC-Warehouse พร้อมไฟฟ้า 3 เฟส ** และน้ำประปา             
     BC-Warehouse พร้อมประกันวินาศภัยรวมคุ้มครอง 2,000,000 บาท


     ค่าเช่า ตรม.ละ 200-300 บาท /เดือน 


 

 โปรโมชั่นการให้บริการ รถขนย้าย

  1. พื้นที่รับส่งสินค้า ต้องอยู่ในเขต กรุงเทพฯ หรือ สมุทรปราการเท่านั้น นอกเขตคิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท
  2. ให้บริการฟรี 1 เที่ยว สำหรับลูกค้าทำสัญญาใหม่เท่านั้น การให้บริการนี้ไม่รวมพนักงานยกของและบรรจุภัณฑ์
  3. รถที่ให้บริการฟรี เป็นรถกระบะเท่านั้น
Visitors: 147,707