ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ

บริษัท บีซีคลังสินค้า จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโกดังเก็บสินค้าให้เช่า โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่ กลุ่มลูกค้าที่เป็น SME และผู้ประกอบการด้าน e commerce ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่กำลังเติบโต และมีจำนวนมาก

 

นโยบายของบริษัท มุ่งเน้นในการให้บริการ ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และสร้างผลตอบแทน ที่คุ้มค่าต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลพนักงานให้มีความมั่นคง


บริษัทเล็งเห็นถึงการเติบโต ของตลาดโกดังเช่า ที่ผ่านมาบริษัท ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงขยายการลงทุน โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมถือหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อรับผลตอบแทนจากการเติบโตของบริษัท

 

 

ขั้นตอนในการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ

1. ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ในการลงทุนพร้อมทำ แบบทดสอบประเมินความเสี่ยง

2. เมื่อได้รับการยืนยัน ให้ท่านนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2.2 สำเนารูปถ่ายหน้าสมุดธนาคาร ที่ประสงค์จะรับผลตอบแทน

(เอกสารทั้งหมดสแกนแล้วส่งมาที่เป็นรูปแบบ pdf หรือ PNG )

 

3. จัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้นได้ที่

ธนาคารธนชาต บัญชี บริษัท บีซี คลังสินค้า จำกัด เลขบัญชี 2483014117

 

4. ส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือสลิปการโอนผ่านทาง Email : info@bc-warehouse.com

5. บริษัทตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนัดมาเซ็นสัญญา และรับใบหุ้นบุริมสิทธิ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 186,804