ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดเงื่อนไขและการเก็บข้อมูล

 ข้อตกลงนี้มีขึ้นระหว่าง บีซี แวร์เฮ้าส์ [ Bc Warehouse ]  เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บีซี แวร์เฮ้าส์" กับ ผู้ที่ซื้อสินค้า และใช้บริการ กับทาง "บีซี แวร์เฮ้าส์" แล้ว และ/หรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้ากับทาง "บีซี แวร์เฮ้าส์" ก็ตาม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า"  

 

ทั้งนี้ "ลูกค้า" ได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของ "บีซี แวร์เฮ้าส์" ตามที่ "บีซี แวร์เฮ้าส์"ได้กำหนดจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการ "บีซี แวร์เฮ้าส์"

 

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในการใช้งานเป็นประจำ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆในการให้บริการต่างๆ ให้ถือว่า "ลูกค้า"  ยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย หาก "ลูกค้า"  อายุต่ำกว่า 18 ปี

 

"ลูกค้า"  ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ของ "ลูกค้า" ก่อนการใช้บริการและการยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ 

 

และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ของ "ลูกค้า" ต้องเข้ารับผิดชอบต่อ:

(1) การกระทำของ"ลูกค้า"

(2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของ "ลูกค้า" และ

 (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ของ"ลูกค้า" หาก"ลูกค้า" ไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของ "ลูกค้า" "ลูกค้า" ต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการทันที

"ลูกค้า" ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ทาง "บีซี แวร์เฮ้าส์"  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีมีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น กรณีราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ทาง"บีซี แวร์เฮ้าส์" ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ในกรณีที่ราคาสินค้าของรายการนั้นไม่ถูกต้องไม่ว่าคำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ตาม 

 

ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง "บีซี แวร์เฮ้าส์" ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง รวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ด 

 

และซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ "บีซี แวร์เฮ้าส์" เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็น งานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 

"บีซี แวร์เฮ้าส์" มีบริการ ขายและให้เช่า ลูกค้าสามารถเดินทางมารับสินค้าด้วยตัวเอง หรือให้ทางบริษัทจัดส่ง หากให้บริษัทจัดส่ง จะมีค่าจัดส่ง คิดตามระยะทาง สินค้าจำหน่าย ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7-30 วัน 

**หากเป็นสินค้านำเข้า ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 30 - 60 วัน และไม่สามารถคืนสินค้าได้


ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

"บีซี แวร์เฮ้าส์" มีบริการให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า และโกดังเก็บสินค้า รูปแบบการให้บริการเป็นลักษณะที่ลูกค้าเป็นเจ้าของสิทธิ์ในพื้นที่ในระหว่างการเช่านั้น การดูแลทรัพย์สินภายในพื้นที่เช่า จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของลูกค้าโดยตรงโดยทาง "บีซี แวร์เฮ้าส์" จะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนกลางเท่านั้น และกรณีทรัพย์สินเสียหายจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ  ทาง "บีซี แวร์เฮ้าส์"  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

"บีซี แวร์เฮ้าส์" ขายและรับผลิตบ้านเก็บของ โกดังเก็บสินค้า ห้องน้ำสำเร็จรูป ออฟฟิศสำเร็จรูป และบ้านสำเร็จรูป โดยใช้วัสดุคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยตรง และการรับประกันนั้น 

เป็นการรับประกันเฉพาะส่วนของการรั่วซึมจากน้ำฝน จากหลังคา เป็นระยะเวลา 2 ปี  โดยจะมีการส่งมอบสินค้าและมีการจัดทำเอกสารส่งมอบสินค้า โดย "ลูกค้า" หรือผู้เซ็นรับทราบการส่งมอบ หรือผู้ลงนามในเอกสารส่งมอบสินค้า ให้ถือว่า "ลูกค้า" ยอมรับคุณภาพของสินค้าแล้ว

และหาก "ลูกค้า"  ต้องการให้ "บีซี แวร์เฮ้าส์" กลับไปแก้ไขในภายหลัง "บีซี แวร์เฮ้าส์" ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

"บีซี แวร์เฮ้าส์" ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการ ต่อผู้ใช้บริการ "บีซี แวร์เฮ้าส์" เราจะไม่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานใดๆ ของคุณจากคุณ

ข้อมูลด้านบัตรเครดิต และการชำระเงินเรา จะไม่เก็บข้อมูลใดๆของบัตรเครดิต และผู้ถือบัตร แต่จะส่งข้อมูลจะถูกส่งจากเบราว์เซอร์ ของผู้ถือบัตร ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย หรือผู้ให้บริการโดยตรง

นโยบายการคืนเงิน

หากพบว่า สินค้าจำหน่ายมีการชำรุด จากโรงงาน หรือจากมาตรฐานการผลิต สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน  นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ทาง "บีซี แวร์เฮ้าส์" ไม่มีนโยบายคืนสินค้า หรือคืนเงิน โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าสั่งผลิต และสินค้านำเข้า 

นโยบายการเก็บข้อมูล PDPA

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ โดยบริษัทได้เก็บข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัท

   2 กรณีอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

เว้นแต่บริษัทจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้ว

 

วิธีการเก็บข้อมูล PDPA

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Line หรือทางโทรศัพท์ เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล หรือสั่งซื้อสินค้าบริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน 

เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล PDPA

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการประมวลผลทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานกว่านั้น

หากมีกฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท โดยบริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

การรักษาข้อมูลส่วนตัว เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล

หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต


  ** ค่าบริหารจัดการส่วนกลาง รายปี  5 บาท/ตารางเมตร **

 

Visitors: 486,398